درب ضد حریق سالیان درب ماندگار

درب ضد حریق پیشرو درب مرکزی

سالیان درب تولید کننده درب های مقاوم در برابر حریق و ضدسرقت می باشد . لازم به ذکر است شرکت سالیان درب موفق به اخذ تاییدیه از مرکز تحقیقات ساختمان ایران شده است. همچنین بعنوان اولین شرکت ایرانی موفق به دریافت گواهی فنی برای تولید دربهای ضد حریق تک لنگه شده است .

همچنین در آذر ماه سال ۹۵ بعنوان اولین و تنها شرکت ایرانی موفق به دریافت گواهی فنی برای تولید دربهای دولنگه شده است. درب مقاوم دربرابر حریق ۶۰دقیقه با تاییدیه آتش نشانی درب مقاوم دربرابر حریق ۹۰دقیقه با تاییدیه آتش نشانی درب مقاوم دربرابر حریق ۱۲۰دقیقه با تاییدیه آتش نشانی درب مقاوم دربرابر حریق ۲۴۰دقیقه با تاییدیه آتش نشانی تک لنگه و ۲لنگه.